Výroba plechových výrobkov
English Slovakia

Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

Predaj

Ľuboš Juríček
Tel: +421 917 767 703
E-mail: marketing@emetall.sk

Adresa

E Metall a.s.
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica

IČO 36 336 165
DIČ 2021 8290 84
DIČ DPH SK 2021 8290 84

GPS 48.9358883N, 18.1372008E

spoločnosť E Metall, a.s. je registrovaná Okresným súdom Trenčín v odd.: Sa, vložka č. 10358/R

Plánovanie výroby

Michal Urbánek
Tel: +421 905 661 220
E-mail: urbanek@emetall.sk

Riaditeľ

Vladimír Zboran
Tel: +421 908 790 383
E-mail: zboran@emetall.sk

Nákup

Barbora Regecová
Tel: +421 907 898 346
E-mail: nakup@emetall.sk

Predseda predstavenstva

Dušan Dado
Tel: +421 905 604 087
E-mail: dado@emetall.sk

Inžinier kvality

Samuel Šedivý
Tel: +421 917 863 976
E-mail: sedivy@emetall.sk

Dozorná rada

Alessandro Reggiani
Tel: +39 33 55 328 382
E-mail: alessandro.reggiani@fracm.it

Predaj

Ľuboš Juríček
tel: +421 917 767 703
e-mail: marketing@emetall.sk

Nákup

Barbora Regecová
tel: +421 907 898 346
e-mail: nakup@emetall.sk

Riaditeľ

Vladimír Zboran
tel: +421 908 790 383
e-mail: zboran@emetall.sk

Dozorná rada

Alessandro Reggiani
tel: +39 33 55 328 382
e-mail: alessandro.reggiani@fracm.it

Plánovanie výroby

Michal Urbánek
tel: +421 905 661 220
e-mail: urbanek@emetall.sk

Inžinier kvality

Samuel Šedivý
tel: +421 917 863 976
e-mail: sedivy@emetall.sk

Predseda predstavenstva

Dušan Dado
tel: +421 905 604 087
e-mail: dado@emetall.sk

Adresa

E Metall a.s.
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica

IČO 36 336 165
DIČ 2021 8290
84
DIČ DPH SK 2021 8290 84

GPS 48.9358883N, 18.1372008E

spoločnosť E Metall, a.s. je registrovaná Okresným súdom Trenčín v odd.: Sa, vložka č. 10358/R

Predaj

Ľuboš Juríček
tel: +421 917 767 703
e-mail: marketing@emetall.sk

Plánovanie

výroby

Michal Urbánek
tel: +421 905 661 220
e-mail: urbanek@emetall.sk

Nákup

Barbora Regecová
tel: +421 907 898 346
e-mail: nakup@emetall.sk

Inžinier kvality

Samuel Šedivý
tel: +421 917 863 976
e-mail: sedivy@emetall.sk

Riaditeľ

Vladimír Zboran
tel: +421 908 790 383
e-mail: zboran@emetall.sk

Predseda predstavenstva

Dušan Dado
tel: +421 905 604 087
e-mail: dado@emetall.sk

Dozorná rada

Alessandro Reggiani
tel: +39 33 55 328 382
e-mail: alessandro.reggiani@fracm.it

Adresa

E Metall a.s.
Trenčianska 19
018 51 Nová Dubnica

GPS 48.9358883N, 18.1372008E

spoločnosť E Metall, a.s. je registrovaná Okresným súdom Trenčín v odd.: Sa, vložka č. 10358/R

IČO 36 336 165
DIČ 2021 8290 84
DIČ DPH SK 2021 8290 84