Výroba plechových výrobkov
English Slovakia

Projekt „Inteligentná inovácia E Metall“

je spolufinancovaný Európskou úniou

Prijímateľ:
E METALL, a.s.
Trenčianska 19, Nová Dubnica 018 51

Miesto realizácie:
Nová Dubnica

Opis projektu:
Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom obstarania a zavedenia inovatívnych technologických zariadení s prvkami inteligentných riešení, zabezpečiť inováciu výrobného procesu spoločnosti. Inovácia výrobného procesu je dosiahnutá obstaraním automatizovaných zariadení s inteligentnými prvkami a digitálnymi riešeniami.

Naplnenie cieľov predkladaného projektu bude sledované prostredníctvom merateľných ukazovateľov:
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty (kód P0284) - 1.
Počet inovovaných procesov (kód P0760) - 1.

Zazmluvnený nenávratný finančný príspevok: 209 268,03 €

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.


Projekt: Inteligentná inovácia E Metall

Obstarávanie:

  • automatická ohýbacia bunka – ohýbacie centrum
  • automatický vertikálny sklad
  • lis s automatickým podávaním lisovacích prvkov 

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, dve alebo všetky tri časti.    
Výzva: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
Kód ŽoNFP:  NFP313010AXA1
 


Realizácia projektu Inteligentná inovácia E Metall

Robotická ohýbacia bunka – rozhovor s riaditeľom spoločnosti

Robotická ohýbacia bunka