Výroba plechových výrobkov
English Slovakia

Projekt: Inteligentná inovácia E Metall

Obstarávanie:

  • automatická ohýbacia bunka – ohýbacie centrum
  • automatický vertikálny sklad
  • lis s automatickým podávaním lisovacích prvkov 

Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, dve alebo všetky tri časti.    
Výzva: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
Kód ŽoNFP:  NFP313010AXA1
 

Realizácia projektu Inteligentná inovácia E Metall

Robotická ohýbacia bunka